KENTSEL DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMI

NİYE?

 • Kentsel dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla yapmak,
 • Bütüncül kentsel dönüşüm yaklaşımı içinde kentsel yenilemenin yapılmasını sağlamak,
 • Dönüşüm süreçlerinin kontrollü yürütülmesi,
 • Afetlere karşı şehri dirençli hale getirmek,
 • Çöküntü alanlarını sağlıklı kentsel alanlara dönüştürmek,
 • Yaşam kalitesini arttırmak

NASIL?

 • İstanbul Kentsel Dönüşüm   Stratejik Planı,
 • İstanbul Kentsel Dönüşüm  Master Planı,
 • Yasa ve Yönetmelikler,
 • Afet Odaklı Çalışmalar (MegaİST v.b.),
 • Riskli/Rezerv Alan Planlaması,
 • Dönüşüm Modelleri,
 • Sosyal Yapıya İlişkin Çalışmalar,
 • Yenilikçi yöntemler, imar hakkı transferi, gayrimenkul sertifikası vb.
 • Bakanlık-TOKİ-Büyükşehir-İlçe Belediyeleri ve özel sektör işbirliği

NE?

 • Kentsel Dönüşüme  Yeni Bir Bakış Açısı
 • Uygulama Yol Haritaları
 • Kentsel Aidiyet
 • Dönüşüm Finansmanına Katkı
 • Örnek Proje ve Uygulamalar
 • Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarını Arttırmak (Ulaşım, Donatı, Otopark, vb.) • Kontrol ve Koordinasyon