KURUMSAL KİMLİK

İstanbul’un dönüşümüne yeni bir boyut kazandıracak ve kentsel dönüşümde bir rehber niteliği taşıyacak olan İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı, logosuyla da bu konudaki iddiasını ve planın içeriğini yansıtmalıdır.

Bu nedenle İKDMP için tasarlanan logo, planlı bir şehirleşmeyi anımsatan bir logotayp ve her farklı rengin kentsel dönüşümle ilgili başka bir kavramı anlattığı bir amblemden oluşturuldu.

Amblemdeki renkli kare alanlardan yeşil olanı, yeşil bir çevrenin önemini ve sürdürülebilirliğini; mor renkli olan yaratıcılığı, tasarımı, dinamizmi ve güveni; kırmızı alansa çatıdan yola çıkarak barınmayı, kırmızı renkten geçen enerjiyi ve azmi temsil etmektedir.

Logonun, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, çift dilde olmasının nedeni, dünyanın en önemli ve değerli metropollerinden biri olan İstanbul için hazırlanacak bir planın, uluslararası literatürde de kendine bir yer edineceği fikridir.

Kurumsal kimlik dosyasını eklemek için tıklayınız.