PLAN VİZYONU

1

GÜVENLİ

RİSKLERE
KARŞI
DAYANIKLI
KENT

2

ERİŞİLEBİLİR

MERKEZLERİYLE,
ALTYAPI SİSTEMLERİYLE,
HİZMETLERİYLE,
MAHALLELERİYLE
ERİŞİLEBİLİR KENT

3

BAŞARILI

KENT GELİŞİMİ İLE
YÜKSELEN YAŞAM
KALİTESİ VE KENT
EKONOMİSİ

PLANIN HEDEFLERİ

  • EKONOMİK YAPI:İŞGÜCÜ DAĞILIMININ TANIMLANDIĞI, KENT MERKEZİNİN GÜÇLENDİRİLDİĞİ, MERKEZ VE ALT MERKEZLER OLUŞTURMAK
  • NÜFUS:STRATEJİK KORİDORLAR BOYUNCA GELİŞMENİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE NÜFUSUN KENT GENELİNE DENGELİ DAĞITILMASI
  • ULAŞIM:RAYLI SİSTEME ÖNCELİK VERİLMESİ, YENİ ULAŞIM KORİDORLARI OLUŞTURULMASI
  • RİSKLİ REZERV ALANLAR:KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI ADINA DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
  • KENTSEL DONATILAR:YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK DONATILARIN ELDE EDİLMESİ
  • DİRENÇLİ KENT :AFETLERE KARŞI DAYANIKLI ŞEHİR
  • DÖNÜŞÜM AKTÖRLERİ:PAYDAŞLAR VE ROLLERİN BELİRLENMESİ